Odoo ERP kasutajakoolitused

CRM- ja müügimooduli koolitus


Õppekava nimetus: CRM- ja müügimooduli koolitus Odoo majandustarkvaras. 

Õppekavarühm: Informatsiooni ja kommunikatsioonitehnoloogiad, arvutikasutus.   

Koolituse eesmärk: Odoo CRM ja müügimooduli kasutamine edasijõudnu tasemel.  

Kirjeldus:

 • Sissejuhatus Odoosse: kasutaja profiil. Odoo vaated, filtrite loomine, kasutaja vaikimisi seadistused, töölaud, jälgijad, sõnumid ja logi.   

 • CRM - mooduli seadistamine, müügivihjed, müügitoru. Automatiseeritud tegevused, sildid, tegevuste seadistamine. Kontaktid. Aruandlus.  

 • Müügipakkumine, hinnakirjad, müügitellimus, müügidokumendid. Tarneviisid. Kauba väljastamine. Arveldamine. Aruandlus.  

 • Tootekategooriad, tootekaart, variatsioonid, toote konfiguraator. Odoo import-eksport funktsioonid müügi kontekstis.  

 • Kliendispetsiifilised näited. E-kirja mallid. Müügi kasutajaõigused. Iseseisva töö käigus tekkinud vigade korrektsete paranduste õppimine.

Koolituse läbinu:

 • On teadlik, kuidas saata välja Odoost infot majasiseselt ja kliendile.  

 • Oskab seadistada enda kasutaja spetsiifilist infot filtritesse ja kasutada automatiseeritud ajastatud tegevusi, et enda tööd lihtsustama.  

 • Oskab järgida seadistatud müügiprotsessi Odoo baasis CRM, Müük ja Arveldamine moodulis.  

 • Oskab otsida tootega seotud infot tootekaardilt ja luua korrektsete seadistustega uusi tooteid.  

 • Oskab viia sisse jooksvaid muudatusi baasi käsitsi seadistustega ja kasutades Odoo import-eksport funktsiooni.  

 • Oskab enda jaoks vajalikku infot aruandlustest otsida ja salvestada.  

 • Oskab iseseisvalt lahendada lihtsamaid tekkinud vigu Odoo hea tava järgi.

Maht: kokku 50 akadeemilist tundi, millest 25 iseseisvat tööd ning praktiliste ülesannete täitmist.  

Õppekeel: eesti keel  

Õppetöö kestvus: kuni 2 kuud  

Maksumus 1 osaleja kohta: 3250 + km  

Nõuded õpingute lõpetamiseks: Koolitusel õpiväljundid omandanud ning hindamise edukalt läbinud õppijale väljastatakse tunnistus. Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitte läbinud õppijale väljastatakse tõend. Tõend väljastatakse ka juhul, kui õppija koolituse katkestab. Koolituse katkestanud õppija tõendile märgitakse vaid need teemad, mille käsitlemisel õppija osales.


VÕTA ÜHENDUST


Ostu- ja laomooduli koolitus


Õppekava nimetus: Ostu- ja laomooduli koolitus Odoo majandustarkvaras.  

Õppekavarühm: Informatsiooni ja kommunikatsioonitehnoloogiad, arvutikasutus.   

Koolituse eesmärk: Odoo ostu- ja laomooduli kasutamine edasijõudnu tasemel.   

Kirjeldus

 • Sissejuhatus Odoosse: kasutaja profiil. Odoo vaated, filtrite loomine, kasutaja vaikimisi seadistused, töölaud, jälgijad, sõnumid ja logi.  

 • Tootekategooriad, tootekaart, mõõtühikud. Seerianumbrid, partiinumbrid, kõlblik kuni.  Odoo import-eksport funktsioonid lao kontekstis.  

 • Laod, lao asukohad. Operatsioonid, marsruudid, reeglid. Laoliikumised. Uute siirete loomine. Mitme astmeline kauba vastuvõtt ja saatmine. Pakid. Toodete paigutamise reeglid.  

 • Laoprognoos, tootereserveeringud, kauba juurde tellimise automaatreeglid. Laoaruanded. Alginventuuri sisestamine. Jooksev inventuur. Triipkoodi äpp.  

 • Hinnapäring, tarnija kontaktikaart, ostutellimus. Kauba vastuvõtt. Arveldamine. Tarnijate hinnakirjad. Ostulepingud.  

 • Kliendispetsiifilised näited. E-kirja mallid. Iseseisva töö käigus tekkinud vigade korrektsete paranduste õppimine.  

Koolituse läbinu:  

 • Oskab seadistada enda kasutaja spetsiifilist infot filtritesse ja kasutada automatiseeritud ajastatud tegevusi, et enda tööd lihtsustada.  

 • Oskab otsida tootega seotud infot tootekaardilt ja luua korrektsete seadistustega uusi tooteid.  

 • Omab teadmist Odoo kauba liikumise loogikast ja suudab iseseisvalt lihtsamaid reegleid luua.  

 • Oskab viia sisse jooksvaid muudatusi baasi käsitsi seadistustega ja kasutades Odoo import-eksport funktsiooni.  

 • Oskab enda jaoks vajalikku infot aruandlustest otsida ja salvestada.  

 • Oskab järgida seadistatud ostuprotsessi Odoo baasis Ost ja Arveldamine moodulis.  

 • Oskab järgida seadistatud laoprotsessi Odoo baasis Ladu moodulis.  

 • Oskab iseseisvalt lahendada lihtsamaid tekkinud vigu Odoo hea tava järgi.  

Maht: kokku 50 akadeemilist tundi, millest 25 iseseisvat tööd ning praktiliste ülesannete täitmist.  

Õppekeel: eesti keel  

Õppetöö kestvus: kuni 2 kuud  

Maksumus 1 osaleja kohta: 3250 + km  

Nõuded õpingute lõpetamiseks: Koolitusel õpiväljundid omandanud ning hindamise edukalt läbinud õppijale väljastatakse tunnistus. Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitte läbinud õppijale väljastatakse tõend. Tõend väljastatakse ka juhul, kui õppija koolituse katkestab. Koolituse katkestanud õppija tõendile märgitakse vaid need teemad, mille käsitlemisel õppija osales.

VÕTA ÜHENDUST

Tootmise- ja kvaliteedimooduli koolitus

Õppekava nimetus: Tootmise- ja kvaliteedimooduli koolitus Odoo majandustarkvaras.  

Õppekavarühm: Informatsiooni ja kommunikatsioonitehnoloogiad, arvutikasutus.   

Koolituse eesmärk: Odoo tootmise- ja kvaliteedimooduli kasutamine edasijõudnu tasemel.  

Kirjeldus

 •  Sissejuhatus Odoosse: kasutaja profiil. Odoo vaated, filtrite loomine, kasutaja vaikimisi seadistused, töölaud, jälgijad, sõnumid ja logi.  

 • Tootekaart, tootmisretseptid. Tootearendus. Toote elutsükkel. 

 • Tootmistellimused, töökäsud, tootmisplaneerimine. MPS. Praak, kõrvalsaadused.  

 • Kuluanalüüs, aruandlus. Odoo import-eksport funktsioonid tootmise kontekstis.  

 • Töökeskused, seadmed, hooldusgraafik. Kvaliteedikontrollpunktid, hoiatused. 

 • Kliendispetsiifilised näited. Iseseisva töö käigus tekkinud vigade korrektsete paranduste õppimine.  

Koolituse läbinu:  

 • Oskab luua ja muuta Odoos uusi tooteartikleid ja retsepte käsitsi seadistades või import-eksport funktsiooni abil.  

 • Omab teadmist Odoo tootmistellimuste eri võimaluste osas ja suudab viia sisse jooksvaid muudatusi baasi käsitsi seadistustega ja kasutades Odoo import-eksport funktsiooni.  

 • Omab teadmust tootmisplaneerimise teooria osas ja saab aru, mis loogika põhjal Odoo tootmisplaneerimist teostab.  

 • Oskab järgida seadistatud tootmisprotsessi Odoo baasis Tootmine, Kvaliteet ja Hooldus moodulis.  

 • Oskab enda jaoks vajalikku infot aruandlustest otsida ja salvestada.  

 • Oskab iseseisvalt lahendada lihtsamaid tekkinud vigu Odoo hea tava järgi.  

Maht: kokku 50 akadeemilist tundi, millest 25 iseseisvat tööd ning praktiliste ülesannete täitmist.  

Õppekeel: eesti keel  

Õppetöö kestvus: kuni 2 kuud  

Maksumus 1 osaleja kohta: 3250 + km  

Nõuded õpingute lõpetamiseks: Koolitusel õpiväljundid omandanud ning hindamise edukalt läbinud õppijale väljastatakse tunnistus. Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitte läbinud õppijale väljastatakse tõend. Tõend väljastatakse ka juhul, kui õppija koolituse katkestab. Koolituse katkestanud õppija tõendile märgitakse vaid need teemad, mille käsitlemisel õppija osales.

VÕTA ÜHENDUST

Projekti- ja paigaldusmooduli koolitus

Õppekava nimetus: Projekti- ja paigaldusmooduli koolitus Odoo majandustarkvaras

Õppekavarühm: Informatsiooni ja kommunikatsioonitehnoloogiad, arvutikasutus. 

Koolituse eesmärk: Odoo projekti- ja paigaldusmooduli kasutamine edasijõudnu tasemel.  

Kirjeldus

 •  Sissejuhatus Odoosse: kasutaja profiil. Odoo vaated, filtrite loomine, kasutaja vaikimisi seadistused, töölaud, jälgijad, sõnumid ja logi. 

 • Projektimooduli seadistused: projekt, ülesanne, etapid, sildid, tegevused. 

 • Projektide haldus: projektide ja ülesannete käsitsi ja automaatne loomine, tööajaarvestus.  

 • Projektide aruandlus: eelarve ja analüütika.  

 • Paigaldus: Töölehed ja töölehe mallide seadistus, töögraafik ja planeerimine, toote- ja tellimuste haldus. 

 • Kliendispetsiifilised näited. Kliendiportaali võimalused. Kasutajaõigused. Iseseisva töö käigus tekkinud vigade korrektsete paranduste õppimine. 

Koolituse läbinu:  

 • Oskab iseseisvalt seadistada Odoos projektimoodulit. 

 • Oskab iseseisvalt tekitada seoseid projektide ja ülesannete vahel.  

 • Suudab tekitada loogilise töövoo projektihalduseks ja saab aru ajalogimise põhimõtetest.  

 • Oskab luua uusi ülesandeid ja hallata neid vastavalt lähtesoovile.  

 • Oskab kasutada Odoos eelarvestamist. 

 • Oskab kasutada Odoo paigaldusmoodulit paigaldustööde haldamiseks.  

Maht: kokku 50 akadeemilist tundi, millest 25 iseseisvat tööd ning praktiliste ülesannete täitmist.  

Õppekeel: eesti keel  

Õppetöö kestvus: kuni 2 kuud  

Maksumus 1 osaleja kohta: 3250 + km  

Nõuded õpingute lõpetamiseks: Koolitusel õpiväljundid omandanud ning hindamise edukalt läbinud õppijale väljastatakse tunnistus. Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitte läbinud õppijale väljastatakse tõend. Tõend väljastatakse ka juhul, kui õppija koolituse katkestab. Koolituse katkestanud õppija tõendile märgitakse vaid need teemad, mille käsitlemisel õppija osales.

VÕTA ÜHENDUST

HR- ja palgaarvestusemooduli koolitus

Õppekava nimetus: HR- ja palgaarvestusemooduli koolitus Odoo majandustarkvaras.  

Õppekavarühm: Informatsiooni ja kommunikatsioonitehnoloogiad, arvutikasutus.   

Koolituse eesmärk: Odoo HR- ja palgaarvestusemooduli kasutamine edasijõudnu tasemel.  

 Kirjeldus 

 • Sissejuhatus Odoosse: kasutaja profiil. Odoo vaated, filtrite loomine, kasutaja vaikimisi seadistused, töölaud, jälgijad, sõnumid ja logi.  

 • Töötajad mooduli seadistused: osakonnad, töötajakaart, töötaja kontaktikaart, kvalifikatsioonide haldamine. Onboarding ja offboarding. Töötaja lepingute seadistus, lepingute haldus. Töögraafik, kohalolekukontroll, ajalogimine.  

 • Palgaarvestuse ülevaade: seadistused, kuupalk, tunnipalk, graafikujärgne tasu. Palgatasude arvestus, palgalipikud.   

 • Puudumiste seadistused. Puhkuste algsaldo, puhkusetasude arvestus. Aruandlus.  

 • Kliendispetsiifilised näited. Iseseisva töö käigus tekkinud vigade korrektsete paranduste tegemise õppimine.  

Koolituse läbinu:  

 • Oskab seadistada enda kasutaja spetsiifilist infot filtritesse ja kasutada automatiseeritud ajastatud tegevusi, et enda tööd lihtsustada.   

 • Oskab süsteemi luua korrektsete seadistustega uusi töötajaid süsteemi.  

 • Oskab seadistada töötaja lepinguid ja lisada töötajatele juurde kvalifikatsioone.  

 • Oskab seadistada erinevaid puudumise tüüpe Odoosse.  

 • Oskab sisestada puhkuseid ja hallata töötajate puhkustega seotud infot Odoos.   

 • Oskab enda jaoks vajalikku infot aruandlustest otsida ja salvestada.  

Maht: kokku 50 akadeemilist tundi, millest 25 iseseisvat tööd ning praktiliste ülesannete täitmist.   

Õppekeel: eesti keel  

Õppetöö kestvus: kuni 2 kuud  

Maksumus 1 osaleja kohta: 3250 + km  

Nõuded õpingute lõpetamiseks: Koolitusel õpiväljundid omandanud ning hindamise edukalt läbinud õppijale väljastatakse tunnistus. Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitte läbinud õppijale väljastatakse tõend. Tõend väljastatakse ka juhul, kui õppija koolituse katkestab. Koolituse katkestanud õppija tõendile märgitakse vaid need teemad, mille käsitlemisel õppija osales.


VÕTA ÜHENDUST


Raamatupidamis- ja kulumooduli koolitus


Õppekava nimetus: Raamatupidamis- ja kulumooduli koolitus Odoo majandustarkvaras.  

Õppekavarühm: Informatsiooni ja kommunikatsioonitehnoloogiad, arvutikasutus.   

Koolituse eesmärk: Odoo raamatupidamis- ja kulumooduli kasutamine edasijõudnu tasemel.   

Kirjeldus  

 • Sissejuhatus Odoosse: kasutaja profiil. Odoo vaated, filtrite loomine, kasutaja vaikimisi seadistused, töölaud, jälgijad, sõnumid ja logi.  

 • Seadistused: kontoplaan, maksud, andmikud, maksetingimused finantspositsioonid. Analüütika seadistamine. Eelarved.  

 • Ostu- ja müügiarvete kajastamine, maaletoomiskulud. Maksete loomine, pangamaksete sobitamine. Varakaardid, viittulud ja –kulud.  

 • Raamatupidamiskanded, analüütilised kanded.  

 • Aruandlus.   

 • Kliendispetsiifilised näited. Iseseisva töö käigus tekkinud vigade korrektsete paranduste õppimine.  

 • Kulud: kulutused ja kuluaruanded.  

Koolituse läbinu:  

 • Oskab seadistada enda kasutaja spetsiifilist infot filtritesse ja kasutada automatiseeritud ajastatud tegevusi, et enda tööd lihtsustada.  

 • Oskab iseseisvalt teostada Odoos põhilisi raamatupidamisseadistusi.  

 • Oskab luua ja sobitada pangamakseid.  

 • Oskab kontrollida Odoos aruandeid ja teostada iseseisvalt vajalikke parandusi Odoo hea tava järgi.  

Maht: kokku 50 akadeemilist tundi, millest 25 iseseisvat tööd ning praktiliste ülesannete täitmist.   

Õppekeel: eesti keel  

Õppetöö kestvus: kuni 2 kuud  

Maksumus 1 osaleja kohta: 3250 + km  

Nõuded õpingute lõpetamiseks: Koolitusel õpiväljundid omandanud ning hindamise edukalt läbinud õppijale väljastatakse tunnistus. Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitte läbinud õppijale väljastatakse tõend. Tõend väljastatakse ka juhul, kui õppija koolituse katkestab. Koolituse katkestanud õppija tõendile märgitakse vaid need teemad, mille käsitlemisel õppija osales.

VÕTA ÜHNEDUST


Personaalne koolitus


Koostame vastavalt Teie ettevõtte vajadustele koolitusprogrammi üleval toodud valikust välja jäänud Odoo moodulite kohta. Küsi personaalset pakkumist. 

KÜSI PAKKUMIST

 

Oma ala parimad spetsialistid 

Meie koolitajatel on erialane ettevalmistus ning aastatepikkused koolituste läbiviimise kogemused.

Avalah on Odoo kuldpartner 

Avalah on Baltikumi suurim Odoo partner ja teenusepakkuja. Avalah on sertifitseeritud Odoo versioonidele 11, 12, 13, 14, 15 ja 16.

Personaalne lähenemine 

Omandatud teadmiste kinnistamiseks koostab Avalah praktilisi ülesandeid, mis on konkreetselt teie ettevõtte igapäevatööga seotud.

Meie koolitajad

Triine Aavik, vanemprojektijuht

Vanemprojektijuht Triine omab tugevat tehnilist teadmist Odoo tootmis- ja laofunktsioonidest ning seetõttu tegeleb ta peamiselt just tootmisettevõtete juurutustega. Triine on viinud läbi Odoo standardkoolitusi nii uutele tavakasutajatele kui ka koostanud erikoolitusi peakasutajatele.

Aveli Tammaru, finantsjuurutaja

Meie finantsjuurutajal Avelil on lisaks majandusarvestuse alase kõrgharidusele ka aastatepikkune töökogemus raamatupidajana. See on temast kiiresti teinud meie ettevõtte finantsjuurutuse eksperdi ning peamise koolitaja raamatupidamises. Aveli on viinud mitu aastat läbi koolitusi Eesti klientidele ja partneritele Euroopas, õpetades Odoo kasutamist nii uuetele kasutajatele kui andes täiendkoolitusi pikaajalistele Odoo klientidele.

Algo Kärp, vanemprojektijuht

Meie vanemprojektijuht Algo on töötanud Avalahis üle 3 aasta. Algo omab laialdasi kogemusi Odoo ERP tarkvara juurutamisel ja koolitamisel. Ta on koolitanud tänaseks üle 50 peakasutaja. Algole meeldib teha iga ettevõttega põhjalikult koostööd, sest just nii ta mõistab, mis on päriselt klientide vajadused ja kuidas neid aidata jõuda uuele tasemele.

Võta meiega ühendust